Dokumentation från nätverksträffen 2017-09-22

Upplägget för dagen var att under förmiddagen få ta del av olika perspektiv på statlig styrning och samverkan för att efter lunch diskutera relevanta kopplingar till kompetensförsörjningsfrågorna. Lina Nyberg inledde med utdrag ur Statskontorets rapporter kring utvecklad styrning i staten.

Därefter tog Martin Westin och Alexander Hellquist från Swedesd vid. Swedesd är en nationell samverkansnod för hållbart lärande som huserar inom fakulteten för Utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet. Martin och Alexander presenterade sin syn på samverkan och ett av dem utvecklat förhållningssätt som framhåller vikten av god processdesign och kompetent facilitering.
Läs mer om deras utbildning Att leda samverkan

Slutligen anslöt Nils Hertting, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, och en debatt tog vid där för- och nackdelar med samverkan kontra traditionell ”stuprörsstyrning” diskuterades.

Vid slutet av träffen lämnades värdskapet för nästa träff över till Stefan Sylvén och Läkemedelsverket. Några idéer till kommande mötesagenda nämndes, bl.a. finns fortsatt behov att samtala kring kopplingen mellan verksamhetsplaneringen och kompetensförsörjningen. Vi ser fram emot nästa träff någon gång framåt februari 2018!

Här finns dokumenten att ladda ner!

Presentation Lina Nyberg

Presentation M Westin och A Hellquist

Presentation Nils Hertting