Att handleda

Handledning är en relation mellan en handledare och en medarbetare.
Även om handledaren kan handleda flera personer, enskilt eller i grupp,
är varje handledningsrelation begränsad till två personer.
Att vara handledare innebär att aktivt planera för och följa upp lärande
för nya medarbetare. Inom Försäkringskassan finns en gemensam
pedagogisk grundsyn, formulerat i Vår syn på lärande. Den ska ge stöd
för vad som är viktigt att tänka på vid lärande.

Hela dokumentet finns som PDF att ladda ner.