Att arbeta statligt

De flesta villkor som beskrivs i den här skriften har Arbetsgivarverket
och de centrala fackliga organisationerna på det statliga avtals-området kommit överens om genom centrala avtal som exempelvis Villkorsavtal (OFR/S,P,O respektive Seko), Villkorsavtal-T (Saco-S) samt Affärsverksavtal AVA (OFR/S,P,O respektive Seko) och Affärsverksavtal AVA-T (Saco-S). För dig som anställs inom ramen för andra statliga avtal, som till exempel Särskilt villkorsavtal, gäller delvis andra villkor.